आई आणि मुलगा च्या व्याभिचार कथा 2

007

Rare Desi.com Administrator
Staff member
Joined
Aug 28, 2013
Messages
68,482
Reaction score
597
Points
113
Age
37
//iisci.ru Marathi Sex Stories आई आणि मुलगा च्या व्याभिचार कथा Part 2 - Sex story of mom and son 'मध्या, मी खूप खूष झाली रे.. केव्हापासून मी या सुखाला पारखी झाली होती. तू ते मला दिलंस. मी तुला काय ओवाळून टाकू नि काय नाही असं मला झालं.'
त्याला पण वेगळाच आनंद मिळत होता. पहिल्यांदा तो असं स्वर्गीय सुख अनुभवत होता. मग खुषीत येऊन तिचे दोन्ही स्तनाला आलटून पालटून कुरवाळत म्हणाला,.
'हो वं माय, मला पण खूप बरे वाटते..तुवा मलूल दिसणारा चेहरा आता उजळलेला दिसत आहे.'
'हो रे पोरा. खरं आहे.'
त्यांच्या गरम श्वासाने जोर पकडला होता. त्याचं लक्ष परत तिच्या स्तनाकडे गेलं. तिचे स्तन इतके मोठे की ते त्याच्या एका हातात मावत नव्हते. दोन्ही हाताने एक एक धरुन तो दाबत होता. तिच्या ताठ व कडक झालेल्या स्तनाच्या बोंडशीला म्हणजे निप्पलला धरून तोंडाने चोखत होता. लहान असतांना तो तिचे स्तन तोंडात धरून दुध प्यायचा. आता तिच्या स्तनात दुध नव्हते; तरीही उत्तेजित होवून तिचे स्तन तोंडात धरत चोखत होता. त्यात त्याला खूप मजा येत होती. त्याचे आंड तिच्या पुदीच्या खालच्या भागाला स्पर्श करीत होते.
'माय तुझं हे लुगडं काढून घेणं. त्याचा अडथळा होत आहे ना ..'
'हो रे मध्या. आताच्या पोराला बाई पूर्ण उघडीच पाहिजे, हेपायाला नाही का.? आमच्यावेळेस आम्ही असेच लुगडं वर कमरेपर्यंत करत होतो. माणसं पण त्यांचे धोतर वर करून कमरेला गुंडाळत व मुक्यामुक्याने व घाईगडबडीत हेपाहेपी सुरु करत,' असे म्हणून तिने लुगडं तर सोडलंच. त्याशिवाय छातीवरची चोळी पण काढून घेतली. आता ती पुर्णपणे नग्न झाली होती.
एखाद्या स्त्रीचे नग्न शरिर तो पहिल्यांदा पाहत होता. आता तर तो त्याच्या आईचच उघडं शरीर तो डोळे फाडून फाडून पाहत होता.
'पोरा, तू किती चांगला - उजळल्यासारखा दिसत आहेस रे.? बाईचं पाणी लागलं की असं होतं म्हणतात. आता तुला तुया मायचच पाणी लागलं नं !'
'होवं माय, तुव पाणी खूप चांगलं आहे. तू पण खूप चांगली दिसतेस? तुवा चेहरा आता हेपन्याने मस्त उजळला. मला खूप मजा येत आहे.. आपण असंच रोज करत जाऊ. होय ना !'
'तुला चांगलं वाटते ना. मग रोज करत जाऊ.' असं म्हणत तीने त्याला घट्ट पकडून त्याचे मुके पटापट घेवू लागली. तिने फाकवलेल्या तोंडात त्याने त्याची जीभ सरळ आत घातली. त्यांच्या जिभा एकमेकांच्या तोंडात नाच करू लागल्या.
मग त्याने त्याचे तोंड तिच्या स्तनावर सरकवला. स्तनावरचे रबरासारखी ताठ झालेले निप्पल तोंडात घेवून पुन्हा चोखण्याचा मोह त्याला आवरता आला नाही. तिच्या तोंडातून उन्मादाने चित्कार बाहेर पडत होते.
तिच्या पुदीने त्याचा लवडा घट्ट पक्कडीत पकडल्यासारखा वाटत होता.
मग तो तिच्या पुदीत त्याचा लवडा आत बाहेर करत तिला आवेशाने झवू लागला. तीही त्याला खालून धक्के देत त्याला साथ देवू लागली. कधी ती त्याचा लवडा आपल्या पुदीत घट्ट पकडीत होती. त्यामुळे तिच्या पुदीचे स्नायु खर्‍या अर्थाने त्याला संभोगाची अनुभुती देत होते.
तो तिच्या स्तनाला परत परत तोंडात धरून अधीरतेने चोखत होता. मध्ये मध्ये तो तिचे उत्तेजीत झालेले निप्पल जिभेने दुध पिल्यासारखे ओढत होता.. तिचे स्तन कोरडे असल्याने त्यातून दुघ निघत नव्हते, ती वेगळी गोष्ट !
तिच्या पुदीत त्याचा लवडा आत बाहेर होवू लागला. तो तिला मजेत झवायला लागला. प्रत्येक हिसक्याला तिचे शरीर तालबद्धरीत्या हलत होते. त्याच्या झवण्याने. लवकरच त्याचा लवडा तिच्या पुदीरसाने पुर्ण ओला झाला होता. लवडा आत-बाहेर करतांना पुदीच्या काठाला घासत होता. ते घर्षण दोघांनाही कमालीचे सुखद वाटत होते. त्याच्या प्रत्येक हिसक्याने ती आनंदाने विव्हळत होती. त्याला प्रत्यक्ष म्हणजे आपल्या सख्ख्या जन्म देणाऱ्या आईलाच हेपायाला खूप मजा वाटत होती.
निसर्गाच्या सानिध्यात, पालात चोरुन घुसणार्‍या चंद्र-तार्‍यांच्या मंद प्रकाशात व मोकळ्या हवेची येणाऱ्या झुळकीत त्यांचा हा प्रणयक्रिडा मस्त रंगात आला होता.
'मध्या तू किती मस्त हेपतो रे .? अरे तू याच पुदीतून जन्म घेतला आता त्याच पुदित तुझा लवडा घातला आहे, आहे की नाही गंमत !' खरेच आहे, ज्या पुदीतून त्याने जन्म घेतला त्याच पुदीत तो आपला लवडा घालून त्याच्या आईला हेपत होता, ही गोष्ट किती विचीत्र आणि जगावेगळी होती. नाही का?
'माय, तुला आवडले ना असे हेपणे ?'
'हो ना ! खरच पोरा , मला फारच आवडले.'
काही वेळ हिसके मारीत झवल्यानंतर तिचे शरीर अचानक ताठ झाल्याचे त्याला जाणवले. मग तिने त्याच्या कमरेला पायांनी घट्ट पकडले. त्याला जाणवले की, त्याच्या लवड्याभोवती तिच्या पुदीची पकड घट्ट झाली.. बहुदा ती कामतृप्त झाली असावी.. त्याचा लवडा तिच्या पुदीत प्रमाणाच्या बाहेर कडक झाला होता.
त्याने हेपण्याचा आणखी वेग वाढवला. तो तिला हमसून हमसून झवू लागला. दोघांच्या हुंकाराने व झवण्याच्या आवाजाने पालातला आसमंत भारावून गेला होता. काही क्षणातच सुखाच्या परमोच्च बिंदुला पोहचण्याचे संकेत मिळाल्यावर तो तिच्या पुदीत अगदी खोलवर फक्त एक जोराचा धक्का देवून. त्याने त्याच्या आईच्या पुदीत गरमा-गरम वीर्याचे फवारे उडविले. तिची पुदी पोराच्या गरम गरम चिकट वीर्याने भरून गेली..त्याच्या लवड्यातून इतके विर्य तिच्या पुदीत पडले की ते तिच्या पुदीत पूर्णपणे सामावले नाहीत. त्यामुळे ते तिच्या पुदीच्या बाहेर पडून ओघळत होते.
तिच्या ओठाचे चुंबन घेत व तिच्या स्तनाशी खेळत मग त्याने लवडा कांही वेळाने हळुवार तिच्या पुदीतून बाहेर काढला. तिची तृप्त पुदी आता त्याच्या वीर्याने पूर्णपणे माखली होती. त्याचा लवडा पुदीतील रसाने न्हाऊन चमकत होता.
मग ते दोघेही तसेच एकमेकाला कुशीत घेऊन पडून राहिले. थोड्यावेळाने दिवस उजाडला. पालाच्या आत सूर्याचे किरणे घुसले. तेव्हा दोघांनी एकमेकांचे पटापट मुके घेतले व कपडे घालत नाईलाजाने उठले. त्यांनी दोघांनीही ही रात्र खूप मजेत व नवरा-बायको सारखी घालवली. ही पहिली रात्र ते जीवनात कधी विसरू शकत नव्हते. एवढी त्यांच्या आठवणीत होती.
दुसऱ्या दिवशीची रात्र पण अशीच मस्त मजेत गेली. आता तर ती चोळी आणि लुगडं काढून, पूर्णपणे नागडी होवून त्याच्या अंगावर झोपली. त्याने पण आधीच बनियान व चड्डी सोडून उताणा झोपला होता. त्याने तिला घट्ट आपल्या छातीवर धरले. तिचे गरगरीत गोल असलेले दोन्ही स्तन त्याच्या छातीवर घासत होते. तो मग दोन्हीही हाताने तिच्या स्तनाला कुरवाळयाला लागला.
मग तिने त्याच्या ताठ झालेल्या लवड्याजवळ तिने तिचा पुदीचा भाग आणला. त्याच्या डोळ्यात ती खोलवर पाहू लागली. त्याने ओठावर हसू आणून तिच्या कृत्याला मूक संमती दिली.
मग तिने आणखी वेळ न दवडता त्याच्या सरळ उभा झालेल्या लवड्यावर तिची पुदी अलगदपणे टेकवली. त्याचक्षणी त्याचा लवडा आतमध्ये हळूहळू पुदीत सरकत गेला. त्याचा लवडा तिच्या पुदीमध्ये मस्तपैकी घुसत असल्याचे त्याला जाणवत होते. असे करत करत तीने त्याचा लवडा पूर्णपणे पुदित घालून घेतला.
तिचे स्तन दाबत मध्या मायला म्हणाला, ' माय, काल मी तुला हेपत होतो. आज तू मला हेपत आहेस. तू पण खूप छान हेपतेस व माय! तुही पुदी किती मस्त आहे.! तुहे माऊ पण मस्त आहेत. मला आवडली तुही पुदी व तुहे माऊ पण!'
'माही पुदी आवडली. मी नाही आवडली, कारे लबाडा?" अशी ती लटक्या रागात म्हणाली.
मग तो तिच्या स्तनाला कुरवाळत म्हणाला, "तसं नाही व माय. तू मला खूप आवडतेस. बा तुयावर खूप प्रेम करायचा. म्हणून तुला तो हेपत होता ना? मी पण तुयावर खूप प्रेम करतो. म्हणूनच तुला सुख देण्यासाठी हेपत आहे..'
'अरे, पण तो माहा नवरा होता म्हणून हेपत होता.'
'मग मी पण तुवा नवरा होतो.'
'त्यासाठी लगीन करावे लागते, मगच तो नवरा बनतो.'
'मी पण तुह्यासंग लगीन करतो. मग तर मी तुहा नवरा बनीन नं .!'
पोरासंग लग्न करायची कल्पना? नाही नाही.! काहीतरीच.! ती मनातच हसली आणि त्याच्या लवड्यावर आपली पुदी आणखी दाबत म्हणाली.
'बरं. बाबा! बन माहा नवरा अन् हेपत जा असाच.'
ती आपली कंबर घोड्यावर बसल्यासारखी वरखाली करीत हिसके मारायला लागली. त्याचा लवडा आता पुर्णपणे तिच्या पुदीत घट्ट बसला होता. तो सुध्दा त्याची कंबर वर करुन तिच्या सारखेच खालून दणके मारू लागला. हा अनुभव त्याला अगदी स्वर्गीय वाटत होता. ती आनंदाने चीत्कारीत होती.
मग हिसके मारता मारता ती थोडी थांबली. तिने तिचे दोन्ही हात त्याच्या कंबरेखाली घालून त्याची कंबर वर उचलली.. ती आपला पुदीदाणा त्याच्या लवड्यावर घासत असल्याचे त्याला जाणवले. या कृतीने तो अक्षरशः मनमुरादपणे सुखावला.. त्याने पण तिचे नितंब दोन्ही हाताने धरून घट्ट पकडले होते. वर तिच्या छातीवरील गरगरीत मोठ्मोठे स्तन आळीपाळीने दाबत होता. तिच्या उत्तेजीत झालेल्या स्तनाग्रांना बोटांच्या चिमटीत धरत होता. आणि त्या स्पर्शाने ती मादकपणे विव्हळत होती. बाहेरचं वातावरण शांत होतं. पण त्या पालात दोघा माय-लेकाची मात्र हेपाची मोठी धामधूम चालू होती.
'मध्या, इतका वेळ कधी तुह्या बा सोबत हा खेळ खेळलो नाही. ना कधी असे बोलत बोलत हेपत होतो. कारण पालात तशी सोय कुठे आहे? पोरा-बाळांना घेऊन एवढूशा लहानशा पालात कुठे असं जमते. . सारं पटंपटं घाई-गडबडीत उरकावे लागे. आता आपण दोघेच आहोत म्हणून आपल्याला जमले. पण दोघेच असले की खूप चांगले हेपता येते, ते मला आता उमगले.'
अशी बोलत असतांना ती मध्ये मध्ये त्याची कंबर धरून तिच्या पुदिवर दाबत. होती. त्याचा निसटलेला हात आपल्या हातात धरून तिच्या ताठ झालेल्या स्तनावर ठेवत होती. त्याच्याही उत्साहाला आता उधाण चढले होते.
'मध्या, तुले आणखी सांगू का? तुवा बा सोबत मी मालकाच्या बंगल्यावर आंब्याचे टोपले घेऊन शहरात गेलो होतो. तेथे आंबे त्यांच्या एका खोलीत ठेवतांना मी त्यांच्या निजायच्या खोलीत चोरून पाहिले. त्या खोलीत अत्तराचा सुवास दरवळला होता. त्या खोलीत मस्त मोठा असा आलिशान पलंग व त्यावर जाड जाड मऊशार गादी होती. त्याच्या भिंतीला चारी बाजूने आरसे लावले होते. त्यात वर पंखा, दिव्याचं झुंबर आणि खोली थंड थंड होती. त्याला 'ऐसी' असं काहीतरी तो म्हणत होता. हागा-मुताची पण तेथेच सोय होती. आपल्यासारखे कुठे हातात टमरेल घेऊन हागायला हागणदारीत जावे लागते? त्याचा गडी (नोकर) सांगत होता, या खोलीत मालक आणि मालकीण झोपतात म्हणे.. हेपता हेपता मस्त ते त्या आरशात पाहत असतील, नाही का? अशा राजेशाही थाटात त्यांना हेपायला किती मजा वाटत असेल, नाही का?'
'हो न् माय. आपल्याला कुठे असं मिळते? काल मी तुया वर होवून हेपत होतो
ना, तेव्हा माह्या टोंगळ्याला खालची जमीन सारखी रुतत होती. हाताचे ढोपरे खाली टेकवले की, त्याला पण जमीन रुतत होती.'
'हो रे पोरा, माही गांड व पाठ पण तुह्या हेपन्याच्या हिसक्याने दुखत होती. म्हणूनच मी आज तुह्या अंगावर झाली.'
'त्या मऊमऊ गादीवर ते कसे मस्त हेपत असतील, नाही कावं माय? आपल्या गोधडीवर झोपून हेपून पाहा म्हणावं. मग कसे अंग दुखते ते कळेल?' त्यांना हे तरी कुठे माहीत आहे की, जुने एक-दोन फाटके लुगडे किवा धोतरं एकमेकाला जोडून शिवली की गोधडी होते म्हणून?'
त्यांचा हेवा करत आणखी मध्या पुढे म्हणाला,
'आपण पण देवाचे लेकरेच आहोत ना? मग त्यांना अशी सोय अन् आपल्याला नाही, असं देव का करते वं माय.'
'काय सांगावं. देवाची मर्जी! दुसरे काय?'
हेपता हेपता ते अशा गोष्टीत रंगून गेले होते. तिने हिसक्याचा वेग वाढविला. त्याचा लवडा मुळापर्यंत तिच्या पुदीत गेला. एखाद्या माणसासारखीच ती त्याला आणखी आणखी त्वेशाने हेपत होती. तिच्या हेपन्याला आता काही धरबंधच उरला नव्हता. मध्येच तिचा त्याच्या लवड्यावर पुदी घासण्याचा वेगपण वाढत होता. हेपतांना तिच्या तोंडून लयबध्द हुंकार बाहेर पडत होते.
त्याच्या सोबतच्या संभोगाने तिची कामतृप्ती झाल्याचे तिच्या चेहर्‍यावर झळकत होते. असा त्यांचा प्रणयाचा खेळ चांगला रंगात आला होता. कितीतरी वेळ ते दोघेही या खेळात रमून गेलो होतो.
त्याने तिचे दोन्ही नितंब दोन्ही हाताने धरून तिला थोडे वर स्थिर पकडले व खालून फटाफट तिच्या पुदीला फटके मारत झवू लागला. त्यामुळे त्याची उत्तेजना शिगेला पोहचली व क्षणातच त्याचे वीर्य भकाभक तिच्या पुदित ओतल्या गेले.
Tags :झवाझवी कथा,चावट वहिनी,चावट वहिनी मामी,नविन झवाझवी गोष्टी,मराठी झवाझवी कथा,चावट काकी,चावट सेकस कथा,मराठी चावट झवाझवी कथा,मराठी झवाझवी कथा,झवाडी वहिनी,झवाझवी,संभोग कथा
,चावट कथा,झवाडी आई,प्रणय कथा,झवाडी बाई,मामीची झवाझवी


 

Users Who Are Viewing This Thread (Users: 0, Guests: 0)


Online porn video at mobile phone


মায়ের মুত চেটে খাওয়ার চটিraredesi. come comic photos sex storiesগাড়িতে মায়ের দুধ টিপলামthankachi selvi xxx kathaiজোর করে পাচা চুদার গল্পtamil sex stories என் நண்பனின் அழகு மனைவி அபிநயாఅమ్మ నిన్ను దెంగాలని ఉందిmaa sashi aur beta ravi sex storyகுழந்தை பாக்கியம் கொடுத்த காமகதைகள்అమ్మ అక్క చెల్లి అమ్మమ్మ పూకుसिसक सिसक कर चुदवायाआई ही शिक्षिका आहे sex storyকচি মেয়ের গোদ পাঠানি গল্পবড় বোনকে জর করে থাপানোর চটিभाई के लण्ड की भूखी बहनVILEJ FUWA MOTA LAND XXX KAHANI HINDILatest ucha Telugu sex storiesஹரிணியின் அம்மாমামীর যোনি চাটার সত‍্যি গল্পएक रात रंडी बरोबर कथाhttps://iisci.ru/myhotzpic/threads/%E0%AE%8E%E0%AE%A9%E0%AF%8D-%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AF%81%E0%AE%9F%E0%AE%A9%E0%AF%8D-%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AF%8D-%E0%AE%95%E0%AE%B4%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4-%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AE%B5%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D.155909/Latest ucha Telugu sex storiesAunty veet shevu videoamma ool pathni kathaiదెంగుతూనే ఉన్నాడుபுணடைஅக்கா பாத்ரூம் சுன்னிய இருந்தபோதுकामवालि ने कई घरों की औरतों को चोदवायाஅக்கா மாமா இல்லா ஒத்த காமக்கதைகள்বৰমা ৰ লগত sexবউয়ের স্লেভஅம்மா புண்டைய ஒழுகுகత్రిబుల్ ధమాకాsoti hui bhan k sat kiya xxx rat br video విధవ తల్లి PDFladki girl sex kavithaigalதமிழ் ஆன்டி சின்னபையன் குளிக்கும் உண்மை செக்ஸ் கதைதிரும்புடி பூவை வைக்கனும் 49tamil nadekai sexstoreyବିଆକୁমা চুদতে দিলোதங்கையின் புண்டையில் தேன்அக்கா புன்டைத் தண்ணி கதைகள்Thevidiya Pondati tamil sex storyvedu yejamani ama tamil kamakathaikalভাই না থাকার ভাবিকে চুদা হয়jeth ka chut hai dewanaguddanu sullitho baga denginchukovadamSex Shtory বোন ও মামী একসাথেविधवा आंटीची रोज झवाझवीনার্সের গুদ মারলাম চটি গল্প... जा रही थी. उसके लंड के मोटेपन का चूत में अहसास हो रहा था. ... हाथ हटाने पर लंड का उभार फिर से दिखने लगा। குண்டி பூடம்সেক্স স্টোরিWww.kannda new sex story.comஇவ்வளவு டைட்டா இருக்கே அண்ணி 2বেশ৽া মাগিকে চুদার কাহিনীKothin sex otha x.comஆண்ணி புன்டை படம்Assamese sex story jibonor maak r bushAmmavn pundi kelintha kathaiপ্রতি রাতে ছেলেকে দিয়ে চুদাইசுளுக்கு காமகதைBengla gohst choti golpoHindi sax story vidhwa babhi ke malishKannada fast night sex storisappavin vappatti Tamil kamakathai আমি শুধু চুদিতে চাই তোমায়ಮೂಲೀ ತುಲುरास्ते में चुदाईমায়ের বগল চোষলামरक्षाबंधन की चुदाई की कहानीবাঁড়াটা ধরে ফুটিয়ে দিলtamil forced katpalippu kathaikalমা তোমাকে চুদবvurcex sttoryMarathi porn story shejarchya kaku aani meராத்திரி – பாகம் 0 இறுதி – அம்மா காமக்கதைகள்mummychudgaiபெரியவர்கள் காம கதைகள்അച്ഛൻ കുണ്ടൻ kambi kathakalখানদানি চুদাnew bhai ne bahan ki bra utar di malis xxx. New storyஅழகான ஆண்டிபுண்டை